Projectes d’investigació

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ (EN CURS)

(2016-2018) Controlador de potència d’estat sòlid d’alta tensió amb dispositius de carbur de silici i sensors de corrent magnetoresistius per propulsió iònica. Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ref: ESP2015-68117-c2-2-R

(2016-2018) Tècniques per a la millora de les aplicacions multimèdia i computació matricial. Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ref: TIN2015-66972-C5-4-R

(2016-2017) Dispositiu SAR autònom de baix cost per teledetecció en temps-real basat en FPGA. Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport. Ref: GV/2016/046

11 gener 2017