José A. Carrasco

e-mail: jacarrasco@umh.es

Adreça:

Universitat Miguel Hernández. Grup d’Electrònica Industrial.

Av. de la Universitat s/n. Edifici Torrevaillo, 1D8

03202-Elx

Tfn: +34966658481

 CURRICULUM VITAE

(1990) Llicenciat en Ciències Físiques, Universitat de València, Espanya.

(1991-1993) Investigador al Power and Energy Conversion Division, ESTEC-ESA, Països Baixos.

(1996) Doctor en Enginyeria Electrònica, Universitat de València, Espanya.

(2002) Professor Titular d’Universitat, Àrea de Tecnologia Electrònica, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Espanya.

(2017) Catedràtic d’Universitat, Àrea de Tecnologia Elettronica, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Espanya.

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ (EN CURS)

(2016-2018) Controlador de potència d’estat sòlid d’alta tensió amb dispositius de carbur de silici i sensors de corrent magnetoresistius per propulsió iònica. Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ref: ESP2015-68117-c2-2-R

PUBLICACIONS

Pots consultar les publicacions a Google Scholar. Google cites

1 novembre 2017