José M. Blanes

jmblanese-mail: jmblanes@umh.es

Adreça:

Universitat Miguel Hernández. Grup d’Electrònica Industrial.

Av. de la Universitat s/n. Edifici Torrevaillo, 1D2,

03202-Elx

Tfn: +34966658892

CURRICULUM VITAE

(1998) Enginyer de Telecomunicació, Universitat Politècnica de València, Espanya.

(1999-03) Enginyer de conmutació, Vodafone Espanya S.A.

(2011) Doctor en Enginyeria de Sistemes Industrials, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Espanya.

(2011) Professor contractat doctor, Àrea de Tecnologia Electrònica, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Espanya.

(2012) Director del Màster en Enginyeria de Telecomunicació, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Espanya.

(2017) Professor Titular d’Universitat, Àrea de Tecnologia Electrònica, Universitat Miguel Hernández d’Elx.

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ (EN CURS)

(2016-2018) Controlador de potència d’estat sòlid d’alta tensió amb dispositius de carbur de silici i sensors de corrent magnetoresistius per propulsió iònica. Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ref: ESP2015-68117-c2-2-R

PUBLICACIONS

Pots consultar les publicacions a Google Scholar. Google cites

1 novembre 2017