David Marroquí

1efe61ce-mail: dmarroqui@umh.es

ADREÇA:

Universitat Miguel Hernández. Group d’Electrònica Industrial.

Av. de la Universitat s/n. Edifici Torrevaillo, Planta 0.

03202-Elx

Tfn: +34965222685

CURRICULUM VITAE

(2015) Enginyer Industrial, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Espanya.

(2016) Ajudant, Àrea de Tecnologia Electrònica, Universitat Miguel Hernández, Espanya.

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ (EN CURS)

(2016-2018) Controlador de potència d’estat sòlid d’alta tensió amb dispositius de carbur de silici i sensors de corrent magnetoresistius per propulsió iònica. Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ref: ESP2015-68117-c2-2-R

PUBLICACIONS

Pots consultar les publicacions a Google Scholar. Google cites.

11 gener 2017